Novi Vinodolski, house with three residential units and garden